Thursday, December 13, 2007

Robot Cook!

Air Cannon - 煙の輪を遠くまで飛ばす驚きの映像 CheeZ チーズthanks: Tiger http://hk-jp.blogspot.com/2007/12/blog-post_12.html

My Life Bits

MyLifeBits Project - Microsoft BARC Media Presence Group: "MyLifeBits"

Sensecam

Microsoft NHS Resource Centre - Making Sense of Alzheimer's disease

愛 家

人人其實都做到 愛家快樂比天高
人人懷著開心歡笑 安居家中尋獲美好
齊齊投入家務裏 你的愛護必收到
人人期望不可思議 溝通多D就知道
想天天共你傾訴 齊齊沒煩惱
你睇 幸福啦 屋企呀 誰都喜歡你 愛家最自豪

曲<多啦A夢>
黃佩珊

Funny, hope it's fake.

蔡 菜 子 迷 信 唔 同 陳 太 調 位

陳 四 萬 上 週 三 到 立 法 會 「 返 工 」 , 當 日 大 家 最 關 心 , 都 係 四 萬 坐 邊 。
本 來 陳 太 同 民 建 聯 都 有 個 默 契 , 就 係 四 萬 坐 蔡 素 玉 個 位 , 後 者 調 去 馬 力 個 位 。 事 關 蔡 菜 子 個 位 正 路 邊 , 遠 離 民 建 聯 核 心 , 同 余 若 薇 班 大 狀 又 近 , 咁 安 排 就 皆 大 歡 喜 啦 !
不 過 一 向 甚 為 迷 信 蔡 菜 子 , 就 搵 過 高 人 指 點 , 話 佢 個 位 係 風 水 位 , 半 點 讓 不 得 ! 所 以 一 口 拒 絕 。 上 星 期 齊 百 通 立 法 會 見 到 蔡 菜 子 , 佢 死 口 唔 認 : 「 唔 係 風 唔 風 水 問 題 , 點 解 佢 一 定 要 揀 位 ? 係 咪 你 揀 邊 個 我 就 要 讓 俾 你 先 ? 根 本 無 人 叫 過 我 調 位 ! 」
不 過 轉 頭 佢 個 黨 友 劉 江 華 就 玩 踢 爆 , 好 隱 晦 咁 話 : 「 玉 姐 唔 想 調 位 , 佢 背 後 有 個 智 囊 教 佢 做 事 啦 ! 」 至 於 個 風 水 師 係 邊 個 , 有 二 五 提 醒 話 佢 同 風 水 大 師 蔡 伯 勵 好 鬼 熟 , 但 今 次 係 咪 大 師 獻 計 , 就 無 人 知 啦 !

香港體驗 全情觸動 (足本播放)