Friday, October 12, 2007

中投睇中 控唔出奇

蘋果日報 - 財經 - 20071010 - 曾淵滄專欄:中投睇中 控唔出奇

... 中 國 政 府 會 不 會 長 久 地 讓 洋 人 操 控 香 港 的 「 中 央 銀 行 」 ? 要 改 變 這 個 現 狀 , 一 是 利 用 中 銀 香 港 ( 2388 ) 來 取 代 控 , 二 是 收 購 控 , 你 說 那 一 個 方 法 好 ?

1 comment:

Anonymous said...

test